Koscierzyna.INFO (mobilna)
WIADOMOŚCI | POZDROWIENIA | ROZKŁAD | PEŁNA WERSJA

Lubań rolniczą stolicą Województwa Pomorskiego!

W Urzędzie Marszałkowskim w Gdań­sku odbyło się przekazanie do Woje­wództwa Pomorskiego nieruchomoś­ci położonych w Lubaniu, stanowią­cych własność Powiatu Kościers­kiego. Zgodnie z podpisanym aktem i wcześniejszymi ustaleniami nieru­chomości te będą stanowić siedzibę Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Oficjalnego przekazania poprzez podpisanie aktu notarialnego w dniu 22 stycznia 2014 r. dokonali ze strony Powiatu Kościerskiego starosta Piotr Lizakowski oraz wicestarosta Zbigniew Stencel, natomiast ze strony Województwa Pomorskiego wicemarszałek Wiesław Byczkowski oraz członek zarządu Czesław Elzanowski. 

- Propozycja przeniesienia siedziby PODR-u z Gdańska do Lubania z pewnością nie zapadłaby, gdyby nie bardzo dobra współpraca Zarządu Powiatu Kościerskiego z Zarządem Województwa Pomorskiego oraz dyrekcją Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, za co w tym miejscu wyrażam słowa głębokich podziękowań – dodał starosta Piotr Lizakowski.

Dzięki działaniom Zarządu Powiatu ziemia kościerska stanie się sercem rolnictwa Województwa Pomorskiego. Warto również zwrócić uwagę na inne korzyści płynące z decyzji Władz Powiatu Kościerskiego między innymi: zagospodarowanie pustostanu pozostałego po Powiatowym Zespole Szkół w Lubaniu, ograniczenie kosztów bieżących, szansa na zwiększenie zatrudnienia mieszkańców Powiatu, czy też fakt położenia w Powiecie Kościerskim siedziby wojewódzkiej jednostki, co wiąże się bezpośrednio ze zwiększeniem atrakcyjności Naszego Powiatu. 

Przypomnijmy, że decyzja o przekazaniu nieruchomości została podjęta przez Radę Powiatu Kościerskiego, która w dniu 11 czerwca 2013 roku uchwałą nr XXXVIII/46/2013 wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny celowej na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego nieruchomości położonych w Lubaniu, z przeznaczeniem na siedzibę Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.Komentarze Internautów | Powrót do wiadomości

WIADOMOŚCI | POZDROWIENIA | ROZKŁAD | PEŁNA WERSJA

Copyright © Koscierzyna.INFO 2008-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część jak i całość materiałów nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym także zamieszczanie w Internecie - bez pisemnej zgody Koscierzyna.INFO.