Koscierzyna.INFO (mobilna)
WIADOMOŚCI | POZDROWIENIA | ROZKŁAD | PEŁNA WERSJA

Przedszkola i żłobki czekają na maluchy

Od września w Kościerzynie funkc­jonować będzie 11 placówek przed­szkolnych. Mogą do nich uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W roku szkolnym 2012/2013 opieką  objętych będzie około 950 dzieci.

W Przedszkolu Samorządowym nr 7 pobyt dziecka do 5 godzin jest bezpłatny, natomiast powyżej 5 go­dzin rodzice pokrywają koszty wyży­wienia w kwocie  3,80zł dziennie oraz pobytu w kwocie 2,70 zł za godzinę.

Pobyt dziecka w pozostałych dziesięciu placówkach niepublicznych  samorząd kościerski dofinansowuje w kwocie 253,05 zł miesięcznie w przedszkolu i 134,96 zł  w punkcie przedszkolnym. Pozostałe koszty utrzymania pokrywają rodzice.

Dzieci do lat 3 mogą znaleźć opiekę w Żłobku „Puchatek”, który dysponuje 28 miejscami.

Na początku października planowane jest uruchomienie przez Akademię Sukcesu Best Choice nowego żłobka na 15 miejsc. Pobyt wychowanków w tych placówkach jest dofinansowywany przez miasto  w kwocie 320,53 zł na dziecko. 

Na opiekę przedszkolną i żłobkową w roku ubiegłym Miasto Kościerzyna wydało ponad 3mln zł, w tym roku kwota ta na pewno wzrośnie.

Żłobki, przedszkola i punkty przedszkolne niepubliczne funkcjonujące na terenie Kościerzyny muszą być zgłoszone do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kościerzyna. Aktualność wpisu do rejestru placówki oferującej opiekę przedszkolną i żłobkową można potwierdzić w Biurze Obsługi Placówek Oświatowych w Kościerzynie ul. 3-go Maja 9 (tel.680-23-59 )

Na dzień dzisiejszy zarejestrowane są następujące placówki:
- Przedszkole Językowe Bluebell ,
- Prywatne Przedszkole Montessori,
- Przedszkole św. Elżbiety,
- Przedszkole „Tęczowa Trójeczka”,
- Przedszkole „Bajka”,
- Przedszkole „Puchatek”,
- Przedszkole językowe „Happy Kids”,
- Zespół Wychowania Przedszkolnego „Happy Kids”,
- Punkt Przedszkolny „Akademia Super Asa,”
- Punkt Przedszkolny „Kubusiowy Lasek”
- Żłobek „Puchatek”

Przypominamy, że dzieci pięcioletnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Rodzice mogą kierować maluchy do klas „zerowych” w szkołach podstawowych lub przedszkolach. W tym roku w Kościerzynie do „zerówek” pójdzie ponad 485 dzieci, zaś naukę w szkołach, w klasach I rozpocznie prawie 270 uczniów.Komentarze Internautów | Powrót do wiadomości

WIADOMOŚCI | POZDROWIENIA | ROZKŁAD | PEŁNA WERSJA

Copyright © Koscierzyna.INFO 2008-2009 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część jak i całość materiałów nie może być powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym także zamieszczanie w Internecie - bez pisemnej zgody Koscierzyna.INFO.